Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Gort Road, Ennis

Principal: Dónal ó hAiniféin
Gleann Aibhne,
Br. an Ghoirt,
Inis, Co. an Chláir
V95 DW35
Phone: 065 682 1220
Email: runai@gmci.ie
Website: www.gmci.ie

Bunaíodh Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg faoi phatrúntacht Easpag Chill Dá Lua i 1983 chun freastal ar an éileamh d’oideachas tré Ghaeilge i gceantar na hInse. Bunscoil comhoideachais, luath thumadh iomlán í Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg. Bhí 404 dalta ar na rollaí i 2015, agus tá an scoil ag fás i gcónaí. Tá naíonra lonnaithe ar an láthair scoile freisin. Tá 19 oide ar an bhfoireann teagaisc faoi láthair.

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg was established in 1983 under the patronage of the Bishop of Killaloe to serve the demand for All Irish primary education in the Ennis region. GMC is a co-educational, early total immersion primary school. Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg had 404 children in 2015 and continues to grow. A naíonra “Céimeanna Beaga” (All Irish Pre-school) is also located on the grounds. There are currently 19 teachers on staff.